Yer Örtücü Bitkiler

Ürün Kategorileri

Yer Örtücü Bitkiler

Çimin genel görünüşünü ve kullanışlılığını korumak için kullanılanlar;
Dikondra (Dichondra caroliensis)
Libya (Lippia canescens)
Sarılıcı kekik (Thymus serpyllum)
Tüylü kekik (Thymus serpyllum lanuginosus)
Çim yerine kullanılan yer örtücülerin ikinci tipi, çime benzetmeye çalışılmıyanlardır. Sarmaşık ve yabani çilek çoğunlukla bu sınıfta kullanılır.
Çim yerine küçük alanlarda kullanılan yer örtücüler
Thymus serpyllum
Anthemis nobilis
Arenaria verna
Coespitosa
Basılmayan yerlerde (parterlerde) renk ve süsü oluşturmak için kullanılan yer örtücüler;
Bunlar Bahçelerin düzenlenmesinde çekici görüntülere sahip olan yer örtücülerdir. Basılmaya toleranslı değildirler.
Gaultheria procumbens
Cerastium tomentosum
Bünyesi düzgün olmayan yer örtücüler
Cotoneaster dammeri
Pachysandra terminalis
Cotoneaster microphylla
Cotoneaster horizontalis
Zor ulaşılan yerler için kullanılır